ราคาห้องพักพิเศษ​ โรงพยาบาล อุบลรักษ์ธนบุรี

กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับโรงพยาบาลอุบลรักษ์อุบลอีกครั้ง

https://www.ubonrak.com/RoomService

ห้องพัก Super VVIP ราคาสุทธิ 7500.-
ห้องพัก Super VIP
ราคาสุทธิ 6500.-
ห้องพัก VIP
ราคาสุทธิ 5000.-
ห้องพัก Super Deluxe ราคาสุทธิ 4000.-
ห้องพัก Deluxe A ราคาสุทธิ 3700.-
ห้องพัก Deluxe B
ราคาสุทธิ 3400.-
ห้องพัก Superior B ราคาสุทธิ 3200.-
ห้องพัก Standard A
ห้องพัก Standard B
ราคาสุทธิ 3100.-
ราคาสุทธิ 2700.-
ห้องพักคู่ ราคาสุทธิ 2500.-
ห้องพักรวม 6 เตียง
ห้อง ICU
ราคาสุทธิ 1600.-
ราคาสุทธิ 7840.-
ห้อง Palliative care (KOON)
ราคาสุทธิ 7500.-