พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2565

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

5 ก.พ.67 ฝึกซ้อมย่อย

6 ก.พ.67 ถ่ายภาพหมู่ /ฝึกซ้อมใหญ่

7 ก.พ.67 หยุดพัก

8 ก.พ.67 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 32 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ร้านดอกไม้ปักษาสวรรค์ รับจัดดอกไม้ รับปริญาอุบล

****ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความยินดี****