ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

“ดอกบัว” หรือบัวหลวง เป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย ดอกบัวไม่เพียงแต่มีความสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งและเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ ความดีงาม และความเป็นสิริมงคลในวัฒนธรรมไทย

ในตราสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ดอกบัวถูกนำมาใช้เป็นภาพประกอบหลัก โดยมีการวาดดอกบัวหลวงอย่างประณีต โดยประกอบด้วยทั้งบัวตูมและบัวที่บานสะพรั่ง ชูช่อก้านใบอยู่เหนือน้ำ ภายในวงกลมของตราสัญลักษณ์ และมีข้อความ “จังหวัดอุบลราชธานี” จารึกอยู่ที่ด้านล่าง

นอกจากนี้ ดอกบัวยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาในภาคอีสานมาเป็นเวลากว่า 200 ปี ชาวอุบลราชธานีมีความภาคภูมิใจในดอกบัว ซึ่งเป็นตัวแทนของความงามทางจิตวิญญาณและความเป็นมงคลที่พวกเขามีมาตั้งแต่โบราณ.