ต้น ปักษาสวรรค์ [Bird of Paradise – Strelitzia Reginae]

ปักษาสวรรค์หรือ Strelitzia reginae

เป็นพืชตระกูล Sterliziaceae ซึ่งโดดเด่นด้วยรูปทรงและสีสันสวยงามของดอกไม้ที่แตกต่างจากพืชอื่นๆ มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้และเติบโตได้ดีในพื้นที่สูงที่มีอากาศเย็น ปักษาสวรรค์มีลำต้นที่อยู่ใต้ดิน (rhizome) และใบยาวคล้ายกับใบกล้วย ดอกของมันเป็นดอกช่อแบบ spike ซึ่งมีหลายดอกในช่อเดียวกัน ผลและเมล็ดของมันเป็นแคปซูลและเมล็ดสีดำที่มีพู่สีส้ม

การขยายพันธุ์ปักษาสวรรค์

มีสองวิธีหลัก คือ การเพาะเมล็ดและการแยกหน่อ การเพาะเมล็ดจำเป็นต้องมีการแช่เมล็ดในสารละลาย GA และน้ำอุ่นเพื่อให้เปลือกเมล็ดอ่อนตัว ใช้วัสดุปลูกที่ผสมขุยมะพร้าว, ทราย, พีทมอส และนำไปเพาะในตะกร้า การอนุบาลเมล็ดที่งอกเป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษาความชื้นและป้องกันความแฉะของดิน สำหรับการแยกหน่อหรือกอ ใช้มีดตัดลำต้นใต้ดินและนำหน่อที่แยกไปปลูกในถุงหรือกระถาง

สำหรับปักษาสวรรค์ไร้ใบหรือ Strelitzia juncea มีลักษณะใบที่ลีบเล็กมากจนคล้ายไม่มีใบ การเพาะเมล็ดและการดูแลเหมือนกับปักษาสวรรค์ทั่วไป แต่ต้องระวังอุณหภูมิที่ไม่ควรเปลี่ยนแปลงมากเกินไป

สำหรับการเพาะเมล็ดปักษาสวรรค์

จำเป็นต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์, แช่เมล็ดในน้ำสะอาด, ฝังเมล็ดในดินปลูก, และรักษาความชื้มของดินเพาะในที่ร่มรำไร เพื่อให้เมล็ดงอกได้ดีและมีสุขภาพที่ดี